QUICK LINKS : House For Sale

Kathmandu - Bhaktapur - Lalitpur

जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार , बाटोको चौडाई अनुसार , मूल्य अनुसार तथा नगरपालिका अनुसार

💢 घडेरीको क्षत्रफल अनुसार 💢

– ४ आना भन्दा कम क्षेत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/Z2Q0
– ४ देखि ६ आना क्षेत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/Eta4  
– ६ देखि ८ आना क्षेत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/T4hv
– ८ देखि १० आना क्षत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/Q5rW
– १० देखि १२ आना क्षत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/IdsD
– १२ देखि १६ आना ( १ रोपनी ) क्षत्रफल मा बनेका घर : https://zurl.co/o6Nv
– १ रोपनी भन्दा बढी क्षत्रफलमा बनेका घर : https://zurl.co/vRq3

 

💢बाटोको चौडाई अनुसार 💢

– १० फीट भन्दा कम चौडाईका बाटो भएका घर : https://zurl.co/FJCz
– १० देखि १५ फीट बाटो भएका घर : https://zurl.co/xU1r
– १५ देखि  २० फीट बाटो भएका घर : https://zurl.co/uoUm
– २० देखि ३० फीट बाटो भएका घर : https://zurl.co/wxAs
– ३० देखि ५० फीट बाटो भएका घर : https://zurl.co/pqgF
– ५० फीट भन्दा फराकिला बाट भएका घर : https://zurl.co/ohvb

💢 मूल्य अनुसार 💢

💢 मूल्य अनुसार 💢
१ करोड ५० लाख भन्दा कम मूल्यका घर : https://zurl.co/8pNH
१ करोड ५० लाख देखि २ करोड मूल्य का घर : https://zurl.co/aUz0
२ करोड देखि २ करोड ५० लाख मूल्यका घर : https://zurl.co/oafU
२ करोड ५० लाख देखि ३ करोड मूल्य का घर : https://zurl.co/csjr
३ देखि ३ करोड ५० लाख मूल्यका घर : https://zurl.co/YWPR
३ करोड ५० लाख डेकी ४ करोड मूल्यका घर : https://zurl.co/ytfJ
४ करोड देखि ४ करोड ५० लाख मूल्यका घर :  https://zurl.co/jHPb
४ करोड ५० लाख देखि ५ करोड मूल्यका घर : https://zurl.co/Onzj
५ देखि १० करोड मूल्यका घर : https://zurl.co/pnFi
१० करोड भन्दा बढी मूल्यका घर : https://zurl.co/bXn1

💢 नगरपालिका अनुसार 💢

किर्तिपुर नगरपालिका : https://zurl.co/d1Ug
चन्द्रागिरी नगरपालिका : https://zurl.co/Zg9E
नागार्जुन नगरपालिका : https://zurl.co/cKYy
तारकेश्वर नगरपालिका : https://zurl.co/TMnw
काठमाडौँ महानगरपालिका : https://zurl.co/ue84
टोखा नगरपालिका : https://zurl.co/gyk7
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका : https://zurl.co/tdHX
गोकर्णेश्वर नगरपालिका : https://zurl.co/yPR6
कागेश्वरि मनोहरा नगरपालिका : https://zurl.co/f6uQ
चाँगुनारायण नगरपालिका : https://zurl.co/OIMT
सुर्यविनायक नगरपालिका : https://zurl.co/hOmU
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका : https://zurl.co/ZZ9q
ललितपुर महानगर पालिका : https://zurl.co/HowB
महालक्ष्मी नगरपालिका : https://zurl.co/ggM1
गोदावरी नगरपालिका : https://zurl.co/RXsG