अब घर भाडामा लगाउन हप्तौ - महिनौ कुर्नु पर्दैन !

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

घर जग्गा नेपाल आफैले भाडामा लिने वा दिने कार्य गर्दैन / यो , भाडामा लिने र दिने बीच सिधा सम्पर्क गर्ने बिज्ञापन प्लेटफर्म हो /

मासिक भाडा दर २५ हजार वा कम भाडा दरका प्रोपर्टी बिज्ञापन निशुल्क हुनेछ /

नेपालका प्रमुख शहरहरुमा ठुलो संख्यामा सर्बसाधारणले कोठा - फ्ल्याट - सामान्य शटर हरु भाडामा लियर बस्ने तथा आफ्नो स्वरोजगार गर्ने हुदा र सर्बसाधारणले लिने फ्ल्याट तथा शटरहरु मासिक भाडा दर ठाउँ र शहर हेरी २५ हजार वा सो भन्दा कम भाडा दर कै हुने देखियको ले , भाडामा लिन चाहने र दिन चाहने दुवै पक्ष्य लाइ सहज होस् भन्ने हेतु ले मासिक भाडा दर २५ हजार वा कम भाडा दर का भाडा का प्रोपर्टी बिज्ञापन निशुल्क हुनेछ / लिने वा दिने कुनै पक्ष्य ले पनि घर जग्गा नेपाल लाइ शुल्क तिर्नु पर्ने छैन / 

हाम्रो अनुभबमा मासिक २५ हजार भाडा दर सम्मका कोठा फ्ल्याट हरु सामान्य बिज्ञापन बाट पनि सजिलै बिक्रि हुने गरेको छ , तथापी , फेसबुक पेजमा sponsored Boost गर्दा अझ धेरै सम्भावित ग्राहक सम्म छिटो पुग्न सकिने हुदा छिटै नै भाडामा लाग्न सक्छ / Sponsored Boost गर्न चाहनु हुदा १ पोस्ट १५ दिन boost को शुल्क रु ४००० लाग्दछ /

मासिक २५ हजार भन्दा बढी भाडा दरका प्रोपर्टीको हकमा निम्न विकल्प हरुमा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

– घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र एप्स्मा लिस्टिंग बिज्ञापन + Matching Tenants लाइ भाडामा नलाग्दा  सम्म Inform गरिन्छ / – Rs 3500 Per Listing

– घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा  Banner Highlight गरिन्छ , Rs 2500 Per 1 Lakh Impression 

– १३ लाख Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा  Sponsored Boosting गरिन्छ / Rs 4000 for 15 days Boost 

– YouTube च्यानल , फेसबुक भिडिओ र वेबसाइटबाट भिडिओ बिज्ञापन गरिन्छ / Rs 2000 

– काठमाडौँ – भक्तपुर – ललितपुर – चितवन र नवलपुरमा फिल्ड मा आएर फोटो भिडिओ खिची बिज्ञापन गर्न सकिन्छ / Rs 2000 Per listing Video 

सबै बिज्ञापन फिचर्स समाबेश गरि शुल्कमा बिसेष सहुलियतका साथ तयार गरिएको बन्डल प्याकेज हरुमा पनि बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

7000
You get service of Rs 13250
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 1 पोस्ट बाट 15 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / ( = Rs 4000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 1 लाख 50 हजार Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / (= Rs 3750)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / ***( = Rs 2000)

Recommended Plan

14000
You get service of Rs 21000
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 2 पोस्ट बाट 30 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / (= Rs 8000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 3 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / ( = Rs 7500)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / ***( = Rs 2000)
21000
You get service of Rs 36000
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 4 पोस्ट बाट 60 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / (= Rs 16000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 6 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / ( = Rs 15000)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / *** ( = Rs 2000)