Real Estate Company को branding तथा Promotion को लागि घर जग्गा नेपाल JOIN गर्नुहोस /

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

Real Estate Agents / Company को लागि निम्न सेवाहरु बार्षिक 15 हजारमा उपलब्ध हुनेछ

Property Admin Account

घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र APPS मा प्रोपर्टी लिस्टिंग Upload गर्न Property Admin Account उपलब्ध गरिने छ / यस प्याकेज अन्तर्गत १ Admin एकाउन्ट उपलब्ध हुन्छ / यदि तपाई आफ्नो मातहतमा धेरै Agents हरु राखेर काम गर्नु हुन्छ भने प्रति थप १ एकाउन्ट बराबर बार्षिक रु 1000 थप शुल्क लाग्ने छ / आफ्नो मातहतका एजेन्टहरुको controlling तपाई संग हुनेछ /

Unlimited Property Listing

वेबसाइट र एप्स मा असिमित प्रोपर्टी लिस्टिंग गर्न सक्नु हुनेछ / आफ्नो मातहतमा रहेका हरेक प्रोपर्टी घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

Buyers Matching

घर जग्गा नेपाल को Buyers Database मा रेकर्ड गरिएका जो जो खरिद कर्ता लाइ तपाई को प्रोपर्टी म्याच हुन जान्छ , तपाइको प्रोपर्टी विवरण र सम्पर्क नम्बर सहित सुचित गरिन्छ /

Facebook Post - Single Property

१३ लाख + FOLLOWERS भएको फेसबुक पेज बाट हरेक प्रोपर्टी १ पटक पोस्ट गरिन्छ / + + विभिन्न फिचर्स , लोकेसन तथा प्राइस रेञ्ज बेसीस पोस्ट हरु बाट नियमित रुपमा थप प्रोमोसन गरिन्छ /

Access to Page Comments & Groups

घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजका विभिन्न पोस्ट को कमेन्ट मार्फत तथा भिजिटर्स पोस्ट बाट आफैले प्रोमोसन गर्न सकिनेछ - Post delete गरिने छैन / साथै , घर जग्गा नेपालको अफिसियल ग्रुपमा पोस्ट गर्न Access दियिने छ /

अझै थप प्रोमोसन तथा Branding गर्न चाहनु हुन्छ ?

जति धेरै बिज्ञापन गर्न सकिन्छ , उति धेरै ग्राहक सम्पर्कमा आउने हुदा , आफ्नो प्रोफाइल वा प्रोपर्टीको घर जग्गा नेपालको  फेसबुक पेज बाट आवस्यकता अनुसार आवस्यक समयमा Sponsored BOOST गर्न सक्नु हुनेछ / 

1800
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 10 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /

Recommended Plan

3500
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 20 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
Most Popular
5000
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 30 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /

Ready to move? Get Started now!

कम्पनिको नाम :
ठेगाना :
सम्पर्क फोन :
इमेल :
कम्पनि संचालकको नाम :
PAN / VAT Number :