Real Estate Company को branding तथा Promotion को लागि घर जग्गा नेपाल JOIN गर्नुहोस /

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.
घर जग्गा नेपाल आफैले किन्ने बेच्ने भाडामा लिने वा दिने कार्य गर्दैन / यो Real Estate Agencies को Branding , सेवा तथा प्रोपर्टीको बिज्ञापन गर्ने एक प्लेटफर्म हो /

नेपाल सरकार संग दर्ता भै संचालित Real Estate Company को लागि निम्न सेवाहरु बार्षिक 18 हजारमा वा मासिक 2000 मा उपलब्ध हुनेछ /

Get Started Now

Join Ghar Jagga Nepal and start getting leads right now ! 

अझै थप प्रोमोसन तथा Branding गर्न चाहनु हुन्छ ?

विज्ञापनको लागि आधारभूत फिचर्स हरु निशुल्क अप्सन मा नै उपलब्ध छ , तथापी , जति धेरै बिज्ञापन गर्न सकिन्छ , उति धेरै ग्राहक सम्पर्कमा आउने हुदा , आफ्नो प्रोफाइल वा प्रोपर्टीको घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र फेसबुक पेज बाट आवस्यकता अनुसार आवस्यक समयमा BOOST गर्न सक्नु हुनेछ / 

2500
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 10 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 50 हजार Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /

Recommended Plan

5000
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 20 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 1 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /
Most Popular
7500
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 30 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 2 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /