Real Estate Company को branding तथा Promotion को लागि घर जग्गा नेपाल JOIN गर्नुहोस /

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

Advertise Property

Real Estate Company को लागि निम्न सेवाहरु बार्षिक 36 हजारमा वा मासिक 5000 मा उपलब्ध हुनेछ

Property Admin Account

घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र APPS मा प्रोपर्टी लिस्टिंग Upload गर्न Property Admin Account उपलब्ध गरिने छ /

Unlimited Property Listing

वेबसाइट र एप्स मा असिमित प्रोपर्टी लिस्टिंग गर्न सक्नु हुनेछ /

Buyers Matching

BUYERS MATCHING गरि सम्बन्धित खरिद कर्ता लाइ सुचित गरिन्छ /

Facebook Post - Single Property

१३ लाख + FOLLOWERS भएको फेसबुक पेज बाट हरेक प्रोपर्टी १ पटक पोस्ट गरिन्छ /

Promote via Multiple Property Post

लोकेसन , प्रोपर्टी टाइप , मूल्य आदि फिचर्सका आधारमा Multiple property को प्रोमोसन हुने गरि राखिने पोस्ट मा समाबेश गरिन्छ /

Access to Page Comments & Groups

घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजका विभिन्न पोस्ट को कमेन्ट मार्फत तथा भिजिटर्स पोस्ट बाट आफैले प्रोमोसन गर्न सकिनेछ - Post delete गरिने छैन / साथै , घर जग्गा नेपालको अफिसियल ग्रुपमा पोस्ट गर्न Access दियिने छ /

अझै थप प्रोमोसन तथा Branding गर्न चाहनु हुन्छ ?

जति धेरै बिज्ञापन गर्न सकिन्छ , उति धेरै ग्राहक सम्पर्कमा आउने हुदा , आफ्नो प्रोफाइल वा प्रोपर्टीको घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र फेसबुक पेज बाट आवस्यकता अनुसार आवस्यक समयमा Sponsored BOOST गर्न सक्नु हुनेछ / 

2500
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 10 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 50 हजार Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /

Recommended Plan

5000
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 20 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 1 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /
Most Popular
7500
  • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 30 दिन सम्म Sponsored Boosting गरिन्छ /
  • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 2 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /