ग्राहक संग सिधा deal गरि आफ्नो घर जग्गा बेच्नु होस

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

नोट : घर जग्गा नेपाल आफैले किन्ने तथा कमिसन लियर बिक्रि गर्ने कार्य गर्दैन / यो प्रोपर्टी तथा ब्यबसाय बिक्रि तथा सट्टापट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि बिज्ञापन गर्ने प्लेटफर्म हो / बेचिदेउ कमिसन लिग वा बिज्ञापन गरिदेउ , बिके पछि शुल्क तिर्छु भन्ने खालका प्रस्ताबहरु माथि कुनै विचार गरिने छैन /

घर जग्गा नेपालको प्रोपर्टी बिज्ञापन फिचर्स मा Mass advertise र targeted advertise हुने गरि बन्डल प्याकेज तयार गरिएको छ / बिज्ञापनमा निम्न फिचर्स हरु समाबेश छन्

1 . Listing at Website & Apps

 २०७० साल देखि संचालित घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र एप्समा प्रोपर्टीको फोटो , लोकेसन म्याप , विवरण , मूल्य र बिक्रेताको सम्पर्क फोन - इमेल - भाइबर - WhatsApp सहित लिस्टिंग गरिन्छ / यस वेबसाइटमा दैनिक हजारौं व्यक्तिहरुले आफ्नो आवस्यकता अनुसारको प्रोपर्टी खोजि गर्नु हुन्छ / जुन जुन प्रोपर्टी लिस्ट मा उपलब्ध छ , उक्त प्रोपर्टी धनि लाइ खरिद कर्ताले वेबसाइट मा विवरण हेरी सिधा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ / हाम्रो हरेक बिज्ञापन प्लानमा यो सेवा बिक्रि नहुदा सम्मको लागि जारि रहन्छ र बिक्रि भए पश्चात वेबसाइट र एप्स बाट हटाइन्छ /

2. Buyers Matching

फेसबुक म्यासेज , कमेन्ट , फोन , इमेल , भाइबर , WhatsApp आदि विभिन्न माध्यम बाट सम्पर्क मा आएका खरिदकर्ता हरुको रेकर्ड राखी , तपाईको जस्तो प्रोपर्टी खोजि रहेका व्यक्ति हरुलाई इमेल र म्यासेज बाट सिधा जानाकारी गराइन्छ / ज जसले खोजि गरि रहेका छन् - उक्त व्यक्ति हरुको आवस्यकता संग Match भएका प्रोपर्टी विवरण उपलब्ध गराउदा प्रोपर्टी छिटो र सजिलो संग बिक्रि हुने हुदा , हाम्रो बिज्ञापन को सबै भन्दा प्रभावकारी फिचर्स Buyers Matching हो / बिज्ञापन दाताले खासै मेसो नपाउने तर हामीले सबै भन्दा धेरै समय र मेहनेत गर्ने यो सेवा हाम्रो हरेक बिज्ञापन प्लानमा बिक्रि नहुदा सम्मको लागि जारि रहन्छ /

3. Banner Advertise

वेबसाइट मा लिस्टिंग भै सके पछि , बिज्ञापन अझ बढी प्रभावकारी होस् , सम्भावित खरिद कर्ताको नजरमा परोस भन्ने हिसाबले वेबसाइट मा प्रोपर्टी को banner Highlight गरिन्छ / यो सेवा बिज्ञापन प्लान अनुसार बिज्ञापन प्लान अनुसार Basic Plan मा 1 लाख impression नहुदा सम्म , Featured Plan मा 2 लाख impression नहुदा सम्म र Premium Plan मा 3 लाख impression नहुदा सम्म Random बेसीसमा Banner highlight गरिन्छ /

4. Facebook Posting & Sponsored Boost :

घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेज नेपालमा उपलब्ध घर जग्गा बिक्रिको लागि संचालित पेज हरु मध्ये सबै भन्दा धेरै १३ लाख ४५ हजार Like र Followers भएको पेज हो / Competitors पेज मा ७ लाख हाराहारी Followers रहेका छन , पेज engagement को हिसाबले प्रतिशपर्धी अन्य ४- ५ वटा पेज हरुको एकमुस्ट Engagement भन्दा घर जग्गा नेपाल एक्लैको धेरै engagement हुने गरेको छ / घर जग्गा नेपालमा बिक्रिको लागि आएका प्रोपर्टीहरु फेसबुक पेजमा बिज्ञापन प्लान अनुसार ३ देखि ९ पटक सम्म पोस्ट हुन्छ भने हरेक पोस्ट 10 दिनको दरले Sponsored Boosting गरिन्छ / यसरि , Sponsored बूस्ट गर्दा घर जग्गा नेपाल follow नगरेका व्यक्तिहरु सम्म पनि बिज्ञापन भै प्रोपर्टी छिटो छरितो बिक्रि हुन सक्छ / साथै, यसरि boost गर्दा प्राप्त म्यासेज कमेन्टहरु मध्ये बाट खरिदकर्ताको लिस्ट तयार गरि Buyers Matching फिचर्समा समाबेश गरिन्छ /

5 . Video Promotion

सम्भावित ग्राहक लाइ प्रोपर्टीको बारेमा राम्रो संग जानाकारी दिन र ग्राहक फिल्टर गर्न भिडिओ बिज्ञापन प्रभावकारी फिचर्स हो / खरिद कर्ताले भिडिओ बाटै प्रोपर्टी हेरी आफुलाई उपयुक्त हो या हैन विचार गर्न सक्ने हुदा , हेर्न र बुझ्न कै लागि मात्र बिक्रेता ले बारम्बार प्रोपर्टी देखाइरहने झन्झट हुदैन / यसरि भिडिओ बिज्ञापन गर्दा , सामान्य बिज्ञापन मा जस्तो धेरै ग्राहकको फोन चाही आउदैन र बिक्रेता लाइ बिज्ञापन प्रभावकारी नभएको महसुश हुन चाही सक्छ तर , ब्यस्त जिबन शैलीमा , प्रोपर्टी के कस्तो हो भनेर बुझ्न आउने फोन धेरै Handle गरि रहनु भन्दा प्रोपर्टी को बारेमा राम्रो जानाकारी लिएर सम्पर्क गर्ने Buyer संग deal गर्दा deal सफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ - समय को बचत हुन्छ र बिक्रि प्रक्रिया सहज हुन्छ / भिडिओ बिज्ञापन , जुन बिज्ञापन प्लानमा पनि घर जग्गा नेपाल को YouTube च्यानल , फेसबुक भिडिओ पेज र वेबसाइट मार्फत बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहनछ र बिक्रि पश्चात हटाइन्छ /

6 . Access to Ghar Jagga Nepal Social Media

घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा आफैले पोस्ट गर्न तथा विभिन्न पोस्टमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रोपर्टी प्रोमोसन गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता रहने छ / पोस्ट तथा कमेन्ट हरु हटाइने छैन / साथै , घर जग्गा नेपालको अफिसियल फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्नको लागि Pre Approval दियिने छ , जसले तपाई ले गर्नु भएको पोस्ट Approve गरि रहनु पर्दैन / हामी संग बिज्ञापन नराखी हाम्रो पेजमा पोस्ट तथा कमेन्ट मार्फत बिक्रीको लागि पोस्ट गरिएको खण्ड मा चाही उक्त पोस्ट - कमेन्ट हरु हटाइने छ /

विज्ञापनको लागि ३ वटा प्लानहरु छन् ,

 आफुलाई उपयुक्त प्लान छनौट गरि बिज्ञापन गर्नुहोस

14000
Suitable For Below 2 caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 3 पोस्ट बाट 30 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / नोट : यस प्याकेजमा उल्लेख भएको भन्दा बढी Post तथा Boost गर्न चाहनु भएमा प्रति १ पोस्ट १५ दिन Boost को लागि रु 4000 थप लाग्ने छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 1 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /

Recommended Plan

21000
Suitable For 2 to 5 Caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 6 पोस्ट बाट 60 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / नोट : यस प्याकेजमा उल्लेख भएको भन्दा बढी Post तथा Boost गर्न चाहनु भएमा प्रति १ पोस्ट १५ दिन Boost को लागि रु 4000 थप लाग्ने छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 2 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /
28000
Suitable For Above 5 Caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 9 पोस्ट बाट 90 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / नोट : यस प्याकेजमा उल्लेख भएको भन्दा बढी Post तथा Boost गर्न चाहनु भएमा प्रति १ पोस्ट १५ दिन Boost को लागि रु 4000 थप लाग्ने छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 3 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /

Frequently asked questions

१- प्रोपर्टीको फोटो विवरण पठाउनु होस् 


– बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ – १० वटा फोटो र विवरण पठाउनुहोस / तपाईले पठाउनु भएको फोटो तथा विवरणमा केहि नपुग भएमा इन्ट्री गर्नु अगाडी हामी तपाइँ लाइ सम्पर्क गरि थप विवरण लिने छौं / निम्न माध्यम बाट फोटो विवरण पठाउन सक्नु हुनेछ /

FACEBOOK मार्फत
–Viber 9849812684 मार्फत
–इमेल : [email protected] मार्फत

 


२- बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी गर्नुहोस /


– आफुले बिज्ञापन गर्न चाहनु भएको प्लान अनुसार को शुल्क घर जग्गा नेपाल को इसेवा एकाउन्ट वा बैंक एकाउन्ट मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस /
बिज्ञापन शुल्क निम्न एकाउन्ट मा भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ :
– इसेवा : एकाउन्ट आइ डी 9849812684 , घर जग्गा नेपाल प्रा लि
– बैंक एकाउन्ट :
एकाउन्ट नाम : Ghar Jagga Nepal Private Limited
Account Number : 1801010000620
Bank Name : Global IME Bank

प्रोपर्टी फोटो , विवरण र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भयको २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /

 शुल्क प्राप्त भय पछि मात्र प्लान अनुसारको बिज्ञापन गरिन्छ / बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभए सम्म वेबसाइट मा entry गर्न एकाउन्ट बनाउन सकिन्न – एकाउन्ट नबनाए सम्म entry नै गर्न मिल्दैन / साथै , यो बिज्ञापन सेवा हो – बिक्रि गरेर कमिसन लिने सेवा हैन , बिज्ञापन सेवा प्रदायकलाइ बिज्ञापन गर्देउ बिक्रि भए तिर्छु भन्ने प्रस्ताब नै तर्क संगत हैन भनें हाम्रो बुझाई हो /

घर जग्गा नेपाल , नेपाल भरिको घर जग्गा बिक्रि वितरणको लागि अनलाइन मार्केटप्लेस हो , खरिद कर्ता ले बिक्रेता लाइ सिधा सम्पर्क गरि कारोबार गरिने प्लेटफर्म भएको ले प्रोपर्टी बिज्ञापन गर्दा बिज्ञापन शुल्क लाग्छ , हामी आफैले बेचिदिने र बिक्रि गरेर कमिसन लिने हाम्रो सेवा भित्र पर्दैन /  

शुरुमा बिज्ञापन शुल्क नतिरी बिक्रि गरे पछि कमिसन तिर्न चाहनु हुन्छ भने हाम्रो सेवा तपाई को लागि उपयुक्त छैन – घर जग्गा को कारोबार गर्ने Agent तथा Agency हरु लाइ सम्पर्क गर्नु उत्तम बिकल्प हो /

२०७० देखि संचालित घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दा खरिद गर्न खोजि रहेका व्यक्तिहरुले प्रोपर्टी विवरण वेबसाइटमा हेरी बिक्रेता लाइ सजिलै सम्पर्क गर्न सक्ने , १३ लाख भन्दा बढी Like र Followers भएको घर जग्गा बिक्रि सम्बन्धि पेज बाट थप बिज्ञापन हुदा धेरै व्यक्तिले बिक्रिको सूचना छिटो थाहा पाउन सक्ने , Buyers Database म्याचिङ्ग गरि सम्भावित खरिदकर्तालाई Target गरि सुचित गरिने हुदा हरेक महिना सयौं घर जग्गा बिक्रि वितरण भै राखेको छ /

तर , घर जग्गाको मूल्य बिक्रेता आफैले तोक्ने हुदा र deal पनि आफैले गर्ने हुदा बिक्रि हुने , नहुने , छिटो वा ढिलो हुने हाम्रो दायरा भित्र पर्दैन / घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दैमा प्रोपर्टी बिक्रि हुन्छ वा यति नै समय भित्र हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुदैन , तपाईले छनौट गर्नु भएको बिज्ञापन प्लान अनुसार बिज्ञापन गरिने चाही ग्यारेन्टी गर्दछौं /

२०७० साल देखिको अनुभबको आधारमा उचित मूल्य भएका प्रोपर्टीहरुमा Premium Plan मा घडेरीको हकमा १-२ महिना र घरको हकमा २-३ महिना , Featured Plan मा घडेरीको हकमा २-३ महिना र घर को हकमा ३-४ महिना , Basic Plan मा घडेरीको हकमा ३-४ महिना र घरको हकमा ४-५ महिना सम्म लाग्ने गरेको छ , तर , ग्यारेन्टी गरि यति नै समय भित्र बिक्रि हुन्छ भन्न सकिन्न /