ग्राहक संग सिधा deal गरि आफ्नो घर जग्गा बेच्नु होस

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.4 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

नोट : घर जग्गा नेपाल आफैले किन्ने तथा कमिसन लियर बिक्रि गर्ने कार्य गर्दैन / यो प्रोपर्टी तथा ब्यबसाय बिक्रि तथा सट्टापट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि बिज्ञापन गर्ने प्लेटफर्म हो / बेचिदेउ कमिसन लिग वा बिज्ञापन गरिदेउ,बिके पछि शुल्क तिर्छु भन्ने खालका प्रस्ताबहरु माथि कुनै विचार गरिने छैन /

घर जग्गा नेपालको प्रोपर्टी बिज्ञापन फिचर्स मा Mass advertise र targeted advertise हुने गरि बन्डल प्याकेज तयार गरिएको छ /

विज्ञापनको लागि 4 वटा प्लानहरु छन् ,

 आफुलाई उपयुक्त प्लान छनौट गरि बिज्ञापन गर्नुहोस

जुन प्लानमा बिज्ञापन गर्दा पनि वेबसाइट , एप्स , Banner Highlights , Buyers Matching , YouTube , TikTok च्यानलमा बिक्रि नहुदा सम्म बिज्ञापन गरिन्छ /

निम्न सेवा हरु बिज्ञापन प्लान अनुसार फरक हुनेछ : 

१- Banner Highlight position : Starter + Basic Plan बटम , Featured Plan – Middle र Premium Plan को प्रोपर्टी Top पोजिसनमा डिस्प्ले हुन्छ + Premium Plan को प्रोपर्टी वेबसाइटको POP UP बाट पनि थप प्रोमोसन गरिन्छ / 

२ – Facebook Sponsored Boosting : Starter प्लान ३ पोस्ट बाट ३० दिन, Basic प्लान 6 पोस्ट बाट 60 दिन , Featured Plan 9 पोस्ट बाट 90 दिन तथा Premium Plan को 12 पोस्ट बाट 120 दिन सम्म Boost गरिन्छ / 

३ – Facebook Posting : Starter प्लान हरेक 20 दिन , Basic प्लान हरेक १५ दिन , Featured Plan हरेक १० दिन तथा Premium Plan हरेक ५ दिन को रेसिओ मा बिक्रि नहुदा सम्म Repost गरिन्छ / 

PLAN DETAILS

Starter Plan

7000
Suitable For Below 50 lacs Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Posting at Facebook : १३ ला57 हजार + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा बिक्रि नहुदा सम्म हरेक 20 दिनको रेसिओमा पोस्टिंग गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 3 पोस्ट बाट 30 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटको Bottom Area मा Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज , YouTubeTikTok च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /
 • Access to GJN Social Platforms : - छिटो बिक्रि गर्न घर जग्गा नेपालको सामाजिक संजालमा प्रोपर्टी पोस्ट गर्न , विभिन्न पोस्टहरुमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रोपर्टीको प्रोमोसन गर्न तथा प्रोपर्टी कमेन्टहरुमा रेस्पोन्स गर्न बिक्रि नहुदासम्म पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ।

Basic Plan

14000
Suitable For Below 2 caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Posting at Facebook : १३ ला57 हजार + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा बिक्रि नहुदा सम्म हरेक 15 दिनको रेसिओमा पोस्टिंग गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 6 पोस्ट बाट 60 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटको Bottom Area मा Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज , YouTubeTikTok च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /
 • Access to GJN Social Platforms : - छिटो बिक्रि गर्न घर जग्गा नेपालको सामाजिक संजालमा प्रोपर्टी पोस्ट गर्न , विभिन्न पोस्टहरुमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रोपर्टीको प्रोमोसन गर्न तथा प्रोपर्टी कमेन्टहरुमा रेस्पोन्स गर्न बिक्रि नहुदासम्म पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ।

Recommended Plan

Featured Plan
21000
Suitable For 2 to 5 Caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Posting at Facebook : १३ लाख 57 हजार + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा बिक्रि नहुदा सम्म हरेक 10 दिनको रेसिओमा पोस्टिंग गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 9 पोस्ट बाट 90 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटको Middle Area मा Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज , YouTube र TikTok च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /
 • Access to GJN Social Platforms : - छिटो बिक्रि गर्न घर जग्गा नेपालको सामाजिक संजालमा प्रोपर्टी पोस्ट गर्न , विभिन्न पोस्टहरुमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रोपर्टीको प्रोमोसन गर्न तथा प्रोपर्टी कमेन्टहरुमा रेस्पोन्स गर्न बिक्रि नहुदासम्म पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ।

Premium Plan

28000
Suitable For Above 5 Caror Property
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ
 • Buyers Matching : तपाईको जस्तै प्रोपर्टी खरिद गर्न खोजि रहेका buyers लाइ नियमित रुपमा म्याच गरि सुचित गरिन्छ / यो हाम्रो सेवा को सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम हो र प्रोपर्टी बिक्रि नहुदा सम्म जारि रहन्छ /
 • Posting at Facebook : १३ लाख 57 हजार + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा बिक्रि नहुदा सम्म हरेक 5 दिनको रेसिओमा पोस्टिंग गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting at Facebook : घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 12 पोस्ट बाट 120 दिन सम्म - (१ पोस्ट 10 दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटको TOP Area मा Banner Advertise गरिन्छ /
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज , YouTube र TikTok च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ /
 • Access to GJN Social Platforms : - छिटो बिक्रि गर्न घर जग्गा नेपालको सामाजिक संजालमा प्रोपर्टी पोस्ट गर्न , विभिन्न पोस्टहरुमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रोपर्टीको प्रोमोसन गर्न तथा प्रोपर्टी कमेन्टहरुमा रेस्पोन्स गर्न बिक्रि नहुदासम्म पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ।

Frequently asked questions

१- प्रोपर्टीको फोटो विवरण पठाउनु होस् 


– बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ – १० वटा फोटो र विवरण पठाउनुहोस / तपाईले पठाउनु भएको फोटो तथा विवरणमा केहि नपुग भएमा इन्ट्री गर्नु अगाडी हामी तपाइँ लाइ सम्पर्क गरि थप विवरण लिने छौं / निम्न माध्यम बाट फोटो विवरण पठाउन सक्नु हुनेछ /

FACEBOOK मार्फत
–Viber 9849812684 मार्फत
–इमेल : [email protected] मार्फत

 


२- बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी गर्नुहोस /


– आफुले बिज्ञापन गर्न चाहनु भएको प्लान अनुसार को शुल्क घर जग्गा नेपाल को इसेवा एकाउन्ट वा बैंक एकाउन्ट मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस /
बिज्ञापन शुल्क निम्न एकाउन्ट मा भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ :
– इसेवा : एकाउन्ट आइ डी 9849812684 , घर जग्गा नेपाल प्रा लि
– बैंक एकाउन्ट :
एकाउन्ट नाम : Ghar Jagga Nepal Private Limited
Account Number : 1801010000620
Bank Name : Global IME Bank

प्रोपर्टी फोटो , विवरण र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भयको २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /

 शुल्क प्राप्त भय पछि मात्र प्लान अनुसारको बिज्ञापन गरिन्छ / बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभए सम्म वेबसाइट मा entry गर्न एकाउन्ट बनाउन सकिन्न /

घर जग्गा नेपाल , नेपाल भरिको घर जग्गा बिक्रि वितरणको लागि अनलाइन मार्केटप्लेस हो , खरिद कर्ता ले बिक्रेता लाइ सिधा सम्पर्क गरि कारोबार गरिने प्लेटफर्म भएको ले प्रोपर्टी बिज्ञापन गर्दा बिज्ञापन शुल्क लाग्छ , हामी आफैले बेचिदिने र बिक्रि गरेर कमिसन लिने हाम्रो सेवा भित्र पर्दैन /  

शुरुमा बिज्ञापन शुल्क नतिरी बिक्रि गरे पछि कमिसन तिर्न चाहनु हुन्छ भने हाम्रो सेवा तपाई को लागि उपयुक्त छैन – घर जग्गा को कारोबार गर्ने Agent तथा Agency हरु लाइ सम्पर्क गर्नु उत्तम बिकल्प हो /

२०७० देखि संचालित घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दा खरिद गर्न खोजि रहेका व्यक्तिहरुले प्रोपर्टी विवरण वेबसाइटमा हेरी बिक्रेता लाइ सजिलै सम्पर्क गर्न सक्ने , १३ लाख भन्दा बढी Like र Followers भएको घर जग्गा बिक्रि सम्बन्धि पेज बाट थप बिज्ञापन हुदा धेरै व्यक्तिले बिक्रिको सूचना छिटो थाहा पाउन सक्ने , Buyers Database म्याचिङ्ग गरि सम्भावित खरिदकर्तालाई Target गरि सुचित गरिने हुदा हरेक महिना सयौं घर जग्गा बिक्रि वितरण भै राखेको छ /

तर , घर जग्गाको मूल्य बिक्रेता आफैले तोक्ने हुदा र deal पनि आफैले गर्ने हुदा बिक्रि हुने , नहुने , छिटो वा ढिलो हुने हाम्रो दायरा भित्र पर्दैन / घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दैमा प्रोपर्टी बिक्रि हुन्छ वा यति नै समय भित्र हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुदैन , तपाईले छनौट गर्नु भएको बिज्ञापन प्लान अनुसार बिज्ञापन गरिने चाही ग्यारेन्टी गर्दछौं /

२०७० साल देखिको अनुभबको आधारमा उचित मूल्य भएका प्रोपर्टीहरुमा Premium Plan मा घडेरीको हकमा १-२ महिना र घरको हकमा २-३ महिना , Featured Plan मा घडेरीको हकमा २-३ महिना र घर को हकमा ३-४ महिना , Basic Plan मा घडेरीको हकमा ३-४ महिना र घरको हकमा ४-५ महिना सम्म लाग्ने गरेको छ , तर , ग्यारेन्टी गरि यति नै समय भित्र बिक्रि हुन्छ भन्न सकिन्न /