Real Estate Company को branding तथा Promotion को लागि घर जग्गा नेपाल JOIN गर्नुहोस /

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

Website / Apps Listing & Buyers/Tenants Matching

10 Property Slot : Rs 5000

20 Property Slot : Rs 9000

30 Property Slot : 12000

50 Property Slot : Rs 15000

Listing Validity : Until Sold Out

बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइटमा लिस्टिंग बिज्ञापन

दैनिक 50 हजार वेबसाइट पेज भ्युज भएको  घर जग्गा नेपालको वेबसाइट www.gharjagganepal.com मा बिक्रि नहुदा सम्म निरन्तर लिस्टिंग भै राख्ने छ / 

 

बिक्रि नहुदा सम्म एप्प्समा लिस्टिंग बिज्ञापन

घर जग्गा नेपालको Android Apps Ghar Jagga Nepal मा भाडामा नलाग्दा सम्म लिस्टिंग हुनेछ / 

Apps Install गर्नु भएको छैन भने तपाई पनि Install गर्नुहोस /

बिक्रि नहुदा सम्म Buyers / Tenants Matching

तपाईले लिस्टिंग गर्नु भएको प्रोपर्टी संग Matching Buyers लाइ प्रोपर्टी विवरण र सम्पर्क नम्बर सहित जनाकारी गराइन्छ /

 

Property Admin Account

घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र APPS मा प्रोपर्टी लिस्टिंग Upload गर्न Property Admin Account उपलब्ध गरिने छ / यस प्याकेज अन्तर्गत १ Admin एकाउन्ट उपलब्ध हुन्छ /

यदि तपाई आफ्नो मातहतमा धेरै Agents हरु राखेर काम गर्नु हुन्छ भने प्रति थप १ एकाउन्ट बराबर बार्षिक रु 1000 थप शुल्क लाग्ने छ / आफ्नो मातहतका एजेन्टहरुको controlling तपाई संग हुनेछ /

 

Listing Support Service

पहिलो पटक Account Set Up गर्ने तथा पहिलो ३ प्रोपर्टी सम्म वेबसाइट / Apps मा Listing Support गरिने छ / त्यस पश्चात , तपाई आफैले Listing गर्नु पर्दछ /

यदि तपाइको कार्य व्यस्तताको कारणले आफै लिस्टिंग गर्न भ्याउनु हुन्न भने Listing Support सेवा लिन सक्नु हुनेछ /

प्रति १ प्रोपर्टी = रु 450 शुल्क लाग्ने छ /

 

Agency Listing At Real Estate Agencies Page

Real Estate Agencies पेजमा तपाइको कम्पनि सुचिकृत गरिने छ /

 

अझै थप प्रोमोसन तथा Branding गर्न चाहनु हुन्छ ?

जति धेरै बिज्ञापन गर्न सकिन्छ , उति धेरै ग्राहक सम्पर्कमा आउने हुदा , आफ्नो प्रोफाइल वा प्रोपर्टीको 13 लाख ६८ हजार + Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजबाट आवस्यकता अनुसार आवस्यक समयमा Sponsored BOOST गर्न सक्नु हुनेछ / 

 

15 Days
 • 1 Post 15 days 1 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 3500
 • 1 Post 15 days 2 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 6200
 • 1 Post 15 days 3 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 8900
 • 1 Post 15 days 4 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 11600
 • 1 Post 15 days 5 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 14300

Recommended Plan

30 Days
 • 1 Post 30 days 1 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 6200
 • 1 Post 30 days 2 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 11600
 • 1 Post 30 days 3 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 17000
 • 1 Post 30 days 4 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 22400
 • 1 Post 30 days 5 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 27800
Most Popular

Website / Apps मा Listing नगरी फेसबुक पेज बाट Sponsored Boosting मात्र गर्न चाहनु हुन्छ ?

15 Days
 • 1 Post 15 days 1 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 4600
 • 1 Post 15 days 2 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 7400
 • 1 Post 15 days 3 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 10200
 • 1 Post 15 days 4 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 13000
 • 1 Post 15 days 5 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 15800

Recommended Plan

30 Days
 • 1 Post 30 days 1 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 7400
 • 1 Post 30 days 2 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 12800
 • 1 Post 30 days 3 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 18200
 • 1 Post 30 days 4 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 23600
 • 1 Post 30 days 5 USD Per Day Sponsored Boosting  : Rs 29000
Most Popular

How to Process ?

प्रोसेसिङ्ग कसरि गर्ने ?

आफुलाई उपयुक्त प्लान छनौट गरि यसै पेजको BOTTOM RIGHT मा रहेको म्यासेन्जर वा WhatsApp मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस /

 

 

Get in touch

Location

Central Bus Terminal 
Behind Benelli Bike Show Room 

Phone : + 977 9849812684 

Our Hours

SUN- FRI 08:00 – 16:00

विज्ञापनको लागि फिल्ड सेवा हरेक दिन बिहान ७ देखि बेलुकी ६ बजे सम्म उपलब्ध छ /

Follow Us