List your property & business for Sell – Property Owner

Advertise Property at Dedicated Plan

List Property at website until sold with specially designed advertising features !

Basic Plan

12000
/Until Sold
  • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
  • वेबसाइटको Scrolling , Pop up , Community तथा Property Page मार्फत ३ लाख ६० हजार पटक HIGHLIGHT बिज्ञापन गरिन्छ /
  • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा २ पोस्ट बाट १४ दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /

Featured Plan

18000
/Until Sold
  • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
  • वेबसाइटको Scrolling , Pop up , Community तथा Property Page मार्फत 7 लाख 20 हजार पटक HIGHLIGHT बिज्ञापन गरिन्छ /
  • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 4 पोस्ट बाट 28 दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /

Premium Plan

24000
/Until Sold
  • बिक्रि नहुदा सम्म वेबसाइट मा लिस्टिंग हुनेछ /
  • वेबसाइटको Scrolling , Pop up , Community तथा Property Page मार्फत 14 लाख 40 हजार पटक HIGHLIGHT बिज्ञापन गरिन्छ /
  • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 8 पोस्ट बाट 56 दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /

यो प्याकेज तपाई आफैले फोटो विवरण पठाई बिज्ञापन गर्दा लागु हुनेछ / काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुर , चितवन , नवलपुरमा फिल्डमा आइ फोटो - भिडिओ खिची आवस्यक विवरण संकलन गरि बिज्ञापन गर्न सकिने छ - फिल्ड चार्ज बापत रु १000 थप लाग्ने छ /

प्रोपर्टी को फोटो विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाई बिज्ञापन शुल्क घर जग्गा नेपाल को eSewa ID 9849812684 मा भुक्तान भएको ढिलोमा २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /

फिल्डमा आइ फोटो भिडिओ खिची बिज्ञापन गराउन चाहनु भएमा फोन 9849812684 वा 9869272469 मा आफुले बिज्ञापन गर्न चाहेको प्लान र फिल्ड मा आउन उपयुक्त मिति सहित फोन वा म्यासेज गर्नुहोस / बिज्ञापन शुल्क अनिबार्य रुपमा फिल्ड मा आउने स्टाफ लाइ नगद भुक्तान गर्नु पर्ने छ /

घर जग्गा नेपाल को Community  Subscribe गरि आफ्नो प्रोपर्टी निशुल्क पोस्ट गर्नुहोस

Groups ज्वाइन गरि Post तथा Comment मार्फत प्रोमोसन गर्नुहोस /

सम्भावित खरिद कर्ता संग Connect गर्नुहोस / वेबसाइट बाटै खरिद कर्ता संग PRIVATE MESSAGING गर्न सक्नु हुनेछ /

प्रोपर्टी सर्च लिस्टिंगमा निशुल्क अपलोड गर्नुहोस / 

घर जग्गा नेपालको Property search Listing तथा Community मा तपाई आफैले प्रोपर्टी इन्ट्री गर्न तथा पोस्ट गर्न शुल्क लाग्दैन / यो प्लेटफर्म निशुल्क रुपमा उपलब्ध छ  /

Frequently asked questions

– यदि तपाई को प्रोपर्टी काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुर , चितवन र नवलपुर जिल्लामा अबस्थित छ भने , हामी प्रोपर्टी फिल्डमा आएर फोटो विवरण र बिज्ञापन शुल्क संकलन गरि बिज्ञापन गर्छौं / फोन : 9849812684 , 9869272469 मा सम्पर्क गरि फिल्ड सेवा बुकिङ्ग गर्न सक्नु हुनेछ /

– यदि तपाईको प्रोपर्टी अन्य जिल्लामा छ भने बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ -१० वटा फोटो , विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाउनुहोस , साथै बिज्ञापन शुल्क घर जग्गा नेपालको बैंक एकाउन्ट वा इसेवा एकाउन्ट बाट भुक्तानी गर्नुहोस /

– फोटो विवरण र बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी भएको ढिलोमा २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ / बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभएको प्रोपर्टी सफ्टवेर मा इन्ट्री गर्न सकिने छैन /

– काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुर , चितवन र नवलपुरमा हामी फिल्ड मा आएर फोटो विवरण संकलन गरि बिज्ञापन गर्छौं , अन्य स्थानको हकमा हाम्रो फिल्ड सेवा उपलब्ध छैन / बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ -१० वटा फोटो र विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाई बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

– बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभई प्रोपर्टी विवरण सफ्टवेर मा इन्ट्री गर्न नसकिने हुदा , प्रोपर्टी बिज्ञापन शुरु गर्न बिज्ञापन शुल्क अनिबार्य रुपमा भुक्तान भएको हुनु पर्दछ / शुल्क प्राप्त नभई इन्ट्री नै नहुने भएको ले बिक्रि पछि दिने सवाल नै रहेन /

Ghar Jagga Nepal connect property buyers and sellers directly