Advertise Property at Dedicated Plan

List Property at website until sold with specially designed advertising features !

Basic Plan

12000
/Until Sold
 • घर जग्गा नेपालको वेबसाइट www.gharjagganepal.com र बजार संजालको वेबसाइट www.bazarsanjal.com मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग हुनेछ /
 • www.gharjagganepal.com र www.bazarsanjal.com मा ३ लाख ६० हजार Impression नहुदा सम्म HIGHLIGHT गरिन्छ /
 • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा २ पोस्ट बाट १४ दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting पोस्ट बाहेक हरेक 20 दिनको रेसिओमा १ पटक बिक्रि नहुदा सम्म फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिन्छ /
 • प्रोपर्टी क्लिप उपलब्ध गराउनु भएमा - घर जग्गा नेपालको YouTube च्यानलमा , फेसबुक पेज र वेबसाइट मार्फत भिडिओ बिज्ञापन गरिन्छ / नोट : काठमाडौँ - भक्तपुर - ललितपुर - चितवन -नवलपुर - झापा , इलाम , मोरंग , सुनसरीमा फिल्डमा आएर फोटो भिडिओ खिच्न सकिने छ - रु 1000 फिल्ड चार्ज थप लाग्ने छ /
 • यो प्लान २ करोड सम्मको प्रोपर्टीको लागि उपयुक्त छ /

Featured Plan

18000
/Until Sold
 • घर जग्गा नेपालको वेबसाइट www.gharjagganepal.com र बजार संजालको वेबसाइट www.bazarsanjal.com मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग हुनेछ / ​
 • www.gharjagganepal.com र www.bazarsanjal.com मा 7 लाख 20 हजार Impression नहुदा सम्म HIGHLIGHT गरिन्छ /
 • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 4 पोस्ट बाट 28 दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting पोस्ट बाहेक हरेक 10 दिनको रेसिओमा १ पटक बिक्रि नहुदा सम्म फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिन्छ /
 • प्रोपर्टी क्लिप उपलब्ध गराउनु भएमा - घर जग्गा नेपालको YouTube च्यानलमा , फेसबुक पेज र वेबसाइट मार्फत भिडिओ बिज्ञापन गरिन्छ / नोट : काठमाडौँ - भक्तपुर - ललितपुर - चितवन -नवलपुर - झापा , इलाम , मोरंग , सुनसरीमा फिल्डमा आएर फोटो भिडिओ खिच्न सकिने छ - रु 1000 फिल्ड चार्ज थप लाग्ने छ /
 • यो प्लान २ देखि ५ करोड सम्मको प्रोपर्टीको लागि उपयुक्त छ /

Premium Plan

24000
/Until Sold
 • घर जग्गा नेपालको वेबसाइट www.gharjagganepal.com र बजार संजालको वेबसाइट www.bazarsanjal.com मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग हुनेछ / ​
 • www.gharjagganepal.com र www.bazarsanjal.com मा 14 लाख 40 हजार Impression नहुदा सम्म HIGHLIGHT गरिन्छ /
 • १३ लाख ५० हजार Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 8 पोस्ट बाट 56 दिन Sponsored Boosting गरिन्छ /
 • Sponsored Boosting पोस्ट बाहेक हरेक 5 दिनको रेसिओमा १ पटक बिक्रि नहुदा सम्म फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिन्छ /
 • प्रोपर्टी क्लिप उपलब्ध गराउनु भएमा - घर जग्गा नेपालको YouTube च्यानलमा , फेसबुक पेज र वेबसाइट मार्फत भिडिओ बिज्ञापन गरिन्छ / नोट : काठमाडौँ - भक्तपुर - ललितपुर - चितवन -नवलपुर - झापा , इलाम , मोरंग , सुनसरीमा फिल्डमा आएर फोटो भिडिओ खिच्न सकिने छ - रु 1000 फिल्ड चार्ज थप लाग्ने छ /
 • यो प्लान ५ करोड भन्दा बढी मूल्य वा एकै ठाउमा धेरै पिस घडेरी / घर बिक्रि गर्न उपयुक्त छ /

प्रोपर्टीको फोटो विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाई बिज्ञापन शुल्क घर जग्गा नेपालको eSewa ID 9849812684 मा भुक्तान भएको ढिलोमा २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /

फिल्डमा आइ फोटो भिडिओ खिची बिज्ञापन गराउन चाहनु भएमा फोन 9849812684 वा 9869272469 मा आफुले बिज्ञापन गर्न चाहेको प्लान र फिल्डमा आउन उपयुक्त मिति सहित फोन वा म्यासेज गर्नुहोस / बिज्ञापन शुल्क अनिबार्य रुपमा फिल्ड मा आउने स्टाफ लाइ नगद भुक्तान गर्नु पर्ने छ /

घर जग्गा नेपाल द्वारा संचालित BazarSanjal Community  Subscribe गरि आफ्नो प्रोपर्टी निशुल्क पोस्ट गर्नुहोस

Groups ज्वाइन गरि Post तथा Comment मार्फत प्रोमोसन गर्नुहोस /

सम्भावित खरिद कर्ता संग Connect गर्नुहोस / वेबसाइट बाटै खरिद कर्ता संग PRIVATE MESSAGING गर्न सक्नु हुनेछ /

Frequently asked questions

बिक्रि गरिने प्रोपर्टीको ८ -१० वटा फोटो , विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाउनुहोस , साथै बिज्ञापन शुल्क घर जग्गा नेपालको बैंक एकाउन्ट वा इसेवा एकाउन्ट बाट भुक्तानी गर्नुहोस /

–  काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुर , चितवन र नवलपुर झापामा  हामी प्रोपर्टी फिल्डमा आएर फोटो विवरण र बिज्ञापन शुल्क संकलन गरि बिज्ञापन गर्न सक्छौं – रु 1000 फिल्ड चार्ज थप लाग्ने छ /
फोन : 9849812684 , 9869272469 मा सम्पर्क गरि फिल्ड सेवा बुकिङ्ग गर्न सक्नु हुनेछ /

 

– फोटो विवरण र बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी भएको ढिलोमा २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ / बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभएको प्रोपर्टी सफ्टवेर मा इन्ट्री गर्न सकिने छैन /

– काठमाडौँ , भक्तपुर , ललितपुर , चितवन र नवलपुरमा हामी फिल्ड मा आएर फोटो विवरण संकलन गरि बिज्ञापन गर्छौं , अन्य स्थानको हकमा हाम्रो फिल्ड सेवा उपलब्ध छैन / बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ -१० वटा फोटो र विवरण भाइबर 9849812684 मा पठाई बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

– बिज्ञापन शुल्क प्राप्त नभई प्रोपर्टी विवरण सफ्टवेर मा इन्ट्री गर्न नसकिने हुदा , प्रोपर्टी बिज्ञापन शुरु गर्न बिज्ञापन शुल्क अनिबार्य रुपमा भुक्तान भएको हुनु पर्दछ / शुल्क प्राप्त नभई इन्ट्री नै नहुने भएको ले बिक्रि पछि दिने सवाल नै रहेन /

Ghar Jagga Nepal connect property buyers and sellers directly