ब्यापार ब्यबसाय बिक्रि गर्न अब महिनौ कुर्नु पर्दैन /

Founded in 2013, Ghar Jagga Nepal is the most prominent and trusted real estate platform to buy, sell, rent and exchange property online.
Our marketing plan helps maximize your listing’s reach to interested parties and with 1.3 M subscribers on Facebook alone, each listing benefits from high visibility from the beginning.

घर जग्गा नेपाल आफैले किन्ने बेच्ने कार्य गर्दैन / यो , खरिदकर्ता र बिक्रेता बीच सिधा सिधा सम्पर्क र कारोबार गर्ने बिज्ञापन प्लेटफर्म हो /

10 लाख मूल्य सम्मका ब्यबसाय बिक्रीको बिज्ञापन गर्न निम्न सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध छ /

हाम्रो अनुभबमा ५ लाख मूल्य सम्मका ब्यबसायहरु सामान्य बिज्ञापन बाट पनि सजिलै बिक्रि हुने गरेको छ , तथापी , फेसबुक पेजमा sponsored Boost गर्दा अझ धेरै सम्भावित ग्राहक सम्म छिटो पुग्न सकिने हुदा छिटै नै बिक्रि हुन् सक्छ / Sponsored Boost गर्न चाहनु हुदा १ पोस्ट १५ दिन boost को शुल्क रु ४००० लाग्दछ /

५ लाख भन्दा बढी मुल्यका हकमा निम्न विकल्प हरुमा बिज्ञापन गर्न सक्नु हुनेछ /

– घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र एप्स्मा लिस्टिंग बिज्ञापन + Matching Tenants लाइ बिक्रि नहुदा सम्म Inform गरिन्छ / – Rs 3500 Per Listing

– घर जग्गा नेपालको वेबसाइटमा  Banner Highlight गरिन्छ , Rs 2500 Per 1 Lakh Impression 

– १३ लाख Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा  Sponsored Boosting गरिन्छ / Rs 4000 for 15 days Boost 

– YouTube च्यानल , फेसबुक भिडिओ र वेबसाइटबाट भिडिओ बिज्ञापन गरिन्छ / Rs 2000 

– काठमाडौँ – भक्तपुर – ललितपुर – चितवन र नवलपुरमा फिल्ड मा आएर फोटो भिडिओ खिची बिज्ञापन गर्न सकिन्छ / Rs 2000 Per listing Video 

7000
You get service of Rs 12000
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 1 पोस्ट बाट 15 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / ( = Rs 4000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 1 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / (= Rs 2500)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / ***( = Rs 2000)

Recommended Plan

14000
You get service of Rs 21000
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 2 पोस्ट बाट 30 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / (= Rs 8000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 3 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / ( = Rs 7500)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / ***( = Rs 2000)
21000
You get service of Rs 32500
 • Listing at Website & Apps: घर जग्गा नेपालको Website र Apps मा बिक्रि नहुदा सम्म लिस्टिंग गरिन्छ (= Rs3500)
 • Sponsored Boosting at Facebook : १३ लाख + Like र Followers भएको घर जग्गा नेपालको फेसबुक पेजमा 4 पोस्ट बाट 60 दिन सम्म - (१ पोस्ट १५ दिन बूस्टिंग ) Sponsored Boosting गरिन्छ / (= Rs 12000)
 • Banner Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट र बजार संजालको वेबसाइटमा 6 लाख Impression सम्म Banner Advertise गरिन्छ / ( = Rs 15000)
 • Video Advertise : घर जग्गा नेपालको वेबसाइट - फेसबुक पेज र Youtube च्यानल मार्फत प्रोपर्टीको भिडिओ बिज्ञापन गरिने छ / *** ( = Rs 2000)

For Advertisement , Phone / Viber : 9849812684

Frequently asked questions

१- प्रोपर्टीको फोटो विवरण पठाउनु होस् 


– बिक्रि गरिने प्रोपर्टी को ८ – १० वटा फोटो र विवरण पठाउनुहोस / तपाईले पठाउनु भएको फोटो तथा विवरणमा केहि नपुग भएमा इन्ट्री गर्नु अगाडी हामी तपाइँ लाइ सम्पर्क गरि थप विवरण लिने छौं / निम्न माध्यम बाट फोटो विवरण पठाउन सक्नु हुनेछ /

FACEBOOK मार्फत
–Viber 9849812684 मार्फत
–इमेल : [email protected] मार्फत

 


२- बिज्ञापन शुल्क भुक्तानी गर्नुहोस /


– आफुले बिज्ञापन गर्न चाहनु भएको प्लान अनुसार को शुल्क घर जग्गा नेपाल को इसेवा एकाउन्ट वा बैंक एकाउन्ट मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस /
बिज्ञापन शुल्क निम्न एकाउन्ट मा भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ :
– इसेवा : एकाउन्ट आइ डी 9849812684 , घर जग्गा नेपाल प्रा लि
– बैंक एकाउन्ट :
एकाउन्ट नाम : Ghar Jagga Nepal Private Limited
Account Number : 1801010000620
Bank Name : Global IME Bank

प्रोपर्टी फोटो , विवरण र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भयको २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /

 शुल्क प्राप्त भय पछि मात्र प्लान अनुसारको बिज्ञापन गरिन्छ / 

घर जग्गा नेपाल , नेपाल भरिको घर जग्गा बिक्रि वितरणको लागि अनलाइन मार्केटप्लेस हो , खरिद कर्ता ले बिक्रेता लाइ सिधा सम्पर्क गरि कारोबार गरिने प्लेटफर्म भएको ले प्रोपर्टी बिज्ञापन गर्दा बिज्ञापन शुल्क लाग्छ , हामी आफैले बेचिदिने र बिक्रि गरेर कमिसन लिने हाम्रो सेवा भित्र पर्दैन /  

२०७० देखि संचालित घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दा खरिद गर्न खोजि रहेका व्यक्तिहरुले प्रोपर्टी विवरण वेबसाइटमा हेरी बिक्रेता लाइ सजिलै सम्पर्क गर्न सक्ने , १३ लाख भन्दा बढी Like र Followers भएको प्रोपर्टी तथा ब्यबसाय बिक्रि सम्बन्धि पेज बाट थप बिज्ञापन हुदा धेरै व्यक्तिले बिक्रिको सूचना छिटो थाहा पाउन सक्ने , Buyers Database म्याचिङ्ग गरि सम्भावित खरिदकर्तालाई Target गरि सुचित गरिने हुदा हरेक महिना सयौं घर जग्गा बिक्रि वितरण भै राखेको छ /

तर , घर जग्गा नेपालमा बिज्ञापन गर्दैमा प्रोपर्टी बिक्रि हुन्छ वा यति नै समय भित्र हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुदैन , तपाईले छनौट गर्नु भएको बिज्ञापन प्लान अनुसार बिज्ञापन गरिने चाही ग्यारेन्टी गर्दछौं /

साधारणतया , उचित मूल्य र लोकेसनमा भएका ब्यबसायहरु मूल्य हेरी १ महिना देखि ३ महिना सम्म बा बिक्रि हुने गरेको छ / तर , यति नै समयमा बिक्रि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गरिने छैन /