House for sale in JHAPA

Find the complete list of house for sale in Jhapa district of Eastern Nepal . 

Latest House For Sale in Jhapa
Grid
List
RSS

House For Sale

Sagarmatha Tole, Ward No . 5, Biratmod Municipality, Jhapa, Koshi Pradesh Nepal

20Room(s)
4Bathroom(s)
4Picture(s)
12.75Dhur
Visits:667
House Location :  Sagarmatha Tole , Birtamod Nagarpalika - 5 , Jhapa शनिश्चरे जाने बाटो बाट पूर्व तर्फ कन्काई रोड खानेपानी कार्यालय जाने बाटोमा हिकोला रोड संग जोडिएको बाटोमा , भू पु टेलर्स देखि
Rs32,000,000